Giáo xứ Giang Soi (Thanh Rang)

GIÁO XỨ GIANG SOI (THANH RANG)

Thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: Đồng Tiến, Ứng Hòa, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 629 nhân danh

Linh mục chính xứ: Lm. Phê-rô Trần Ngọc Lâm

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Giang Đường 

+ Giáo họ Vĩnh Thượng

Nhà thờ Giáo xứ Giang Soi

* Bài viết liên quan tới sinh hoạt Giáo xứ

Thiếu nhi giáo xứ Vân Đình và Giang Soi vui đón Trung Thu 2020

Giáo xứ Giang Soi trong ngày chầu lượt năm 2018

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top