Giáo xứ Ngọc Mạch

Thuộc Giáo hạt Chính Tòa
Địa chỉ: 357 Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Thành lập: 21/11/2020
Quan thầy: Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ (21/11)
Nhà thờ tước hiệu … xây dựng năm 1937
Số giáo dân toàn xứ: 430 nhân danh
Linh mục chính xứ: Phê-rô Đào Kim Sơn, SJ
GIÁO HỌ TRỰC THUỘC:
+ Giáo họ Kim Hoàng
+ Giáo họ Tu Hoàng

GIỜ LỄ:
* Từ thứ Hai – thứ Sáu
– 5h30 và 19h00
* Thứ Bảy
– 5h30 và 19h00
* Chúa Nhật
– 6h00, 8h30 (Thiếu nhi), 18h00 (Giới trẻ) và 20h00

Lịch sử hình thành giáo xứ

Vào năm 1937, một ngôi nhà thờ gỗ được xây dựng tại nơi này. Mười năm sau đó, gian nhà mặc áo được xây dựng và tháp chuông được dựng lên vào năm 1952. Cả hai công trình này vẫn còn tồn tại tới ngày hôm nay. Còn ngôi nhà thờ gỗ đã xuống cấp và được bà con giáo họ, những người xa quê và bà con ở lại chung tay góp sức, tu sửa và hoàn thành năm 1995.

Biến cố năm 1954 đã khiến nhiều gia đình trong họ đạo phải di cư vào Nam. Số người ở lại đã phải sống trong sự khó khăn của thời cuộc. Giáo dân thiếu bóng mục tử, đàn chiên thiếu sự hướng dẫn chăm sóc, nên nhiều người đã trở nên nguội lạnh và rời xa cộng đoàn. Hơn bốn năm trở lại đây, được sự quan tâm của Giáo phận và cách riêng là anh em Dòng Tên, bầu khí sống đạo của giáo họ đã được thêm phần sốt sắng. Giáo họ Ngọc Mạch hiện nay có khoảng 300 tín hữu, sống trong một ngôi làng gần 3.000 nhân danh. Đây vẫn là vùng đất của truyền giáo và tái truyền giáo.

Ngày 21/11/2020 Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên đã ký quyết định thành lập giáo xứ Ngọc Mạch và bổ nhiệm cha Phê-rô Nguyễn Văn Hữu, SJ. làm cha xứ tiên khởi của Giáo xứ.

Scroll to Top