Giáo xứ Lưu Xá

GIÁO XỨ LƯU XÁ

Thuộc Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Lưu Xá, Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: năm 1927

Quan thầy: Thánh Phê-rô tông đồ (29/06)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 2.618 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Đào Bá Thuyết

Linh mục phó xứ: Mát-thêu Nguyễn Tất Truyền

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Lễ Khê

+ Giáo họ Đầm Mơ

+ Giáo họ Xóm Mới

Nhà thờ Giáo xứ Lưu Xá

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo xứ

28 em thiếu nhi giáo xứ Lưu Xá được xưng tội rước lễ lần đầu

Giới trẻ Lưu Xá lần đầu tiên mừng lễ quan thầy Thánh Phanxicô Xavie Nguyễn Cần

Giáo xứ Lưu Xá trong ngày Chầu Thánh Thể năm 2020

Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn Máctinô Thịnh tại giáo xứ Lưu Xá

Thánh lễ tuyên hứa cho 49 em Dự trưởng tại giáo xứ Lưu Xá

Giáo xứ Lưu Xá: 155 em Thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức

Hình ảnh: Giáo xứ Lưu Xá cung nghinh Đức Maria trong tháng hoa

Giáo xứ Lưu Xá chầu Mình Thánh Chúa 2019

Thiếu nhi giáo xứ Lưu Xá: Sa mạc hè “Sống vui cùng Chúa”

Hình ảnh: Miền Sơn Lãng và Lưu Xá cung nghinh Mẹ Fatima thánh du

24 em được Xưng tội và Rước lễ lần đầu tại giáo xứ Lưu xá

Giáo xứ Lưu Xá: Rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ

Hình ảnh Hội thi Giáo lý miền Lưu Xá 2018

Hội thi Giáo lý miền Lưu Xá 2018

Thánh lễ nhận chức chính xứ của cha Phêrô Nguyễn Phú Hùng tại giáo xứ Lưu Xá

Khánh thành nhà mục vụ giáo xứ Lưu Xá

22 Tân tòng trong đêm Vọng Phục sinh 2018 tại giáo xứ Lưu Xá

Giới trẻ miền Lưu Xá mừng lễ quan thầy – Thánh Phanxicô Xavie Nguyễn Cần

211 em miền Lưu Xá lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức

Ngày Chầu Lượt tại giáo xứ Lưu Xá 2017

Hình ảnh – Thánh Lễ Khuyến học tại giáo xứ Lưu Xá

Caritas miền Lưu Xá mừng lễ quan thầy – Thánh Têrêsa Calcutta

Giáo họ Mỹ Lương xứ Lưu Xá Chầu Thánh Thể Chúa

Thiếu nhi vui chơi ngày hè 2017 tại giáo xứ An Hòa và Lưu Xá

Giáo xứ Lưu Xá rước kiệu tôn vinh Mẹ Maria

Ngày hội thi giáo lý của giới trưởng thành tại miền Lưu Xá

Hội Thi Giáo Lý Tại Các Giáo Xứ Thuộc Miền Lưu Xá

Giáo Xứ Lưu Xá Khai Mạc Tuần Thánh 2017

Giáo lý viên miền Lưu Xá mừng lễ bổn mạng ngày lễ Truyền Tin

1036 tân hội viên miền Lưu Xá chính thức gia nhập đại gia đình Cariats Hà Nội

Giáo xứ Lưu Xá nhớ về cha cố Giuse Nguyễn Ngọc Tam

Giới trẻ miền Lưu Xá họp mặt đầu xuân

Giáo xứ Lưu Xá đêm Giáng Sinh 2016

Khởi công xây dựng nhà giáo lý tại giáo xứ Lưu Xá

Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli thăm giáo xứ Lưu Xá

Giáo xứ Lưu Xá ngày chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận 2016

Hình ảnh Trung Thu tại giáo xứ Lưu Xá

Giáo miền Lưu Xá hành hương Năm Thánh

Giáo xứ Lưu Xá Mừng Lễ Thánh Phê-rô và Phao-lô Tông Đồ

Giáo Họ Đầm Mơ và Lễ Khê thuộc Giáo Xứ Lưu Xá Rước Kiệu Kính Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria

Hội Thi Giáo Lý 2016 Miền Lưu Xá

Lễ Thánh Phanxicô Nguyễn Cần Tử đạo: Quan thầy giới trẻ miền Lưu Xá

Giáo xứ Lưu Xá: Hội thi giáo lý cho các giáo xứ và giáo họ

Giáo họ Xóm Mới -Lưu Xá: Thánh lễ kỷ niệm hôn phối

Giáo xứ Lưu Xá – Mỹ Thượng: Thánh lễ tuyên hứa Thiếu Nhi Thánh Thể

Giáo xứ Lưu Xá – Mỹ Thượng: Thánh lễ tuyên hứa Thiếu Nhi Thánh Thể

Giáo xứ Lưu Xá chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Giáo xứ Lưu Xá: Thánh lễ khai giảng năm học mới 2013 -2014

Rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ tại giáo xứ Lưu Xá

Thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép nhà thờ mới giáo họ Mỹ Lương – Lưu Xá

iáo họ Lễ Khê – Lưu Xá: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường

Giáo xứ Lưu Xá đón cha xứ mới Luca Vũ Công Liêm

Giáo xứ Lưu Xá: Thi giáo lý Mùa Chay 2012

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top