Giáo xứ Phùng Xá – TGP Hà Nội

GIÁO XỨ PHÙNG XÁ

Thuộc Giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: An Tĩnh, Yên Bình, Ý Yên, Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 01/06/2019

Nhà thờ xây dựng năm: 2009

Diện tích: dài 40m, rộng 12m, tháp cao 35m.

Quan thầy: Sinh Nhật Đức Mẹ (08/09)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 666 nhân danh

Linh mục quản xứ: Giu-se Đặng Anh Việt 

Giáo họ trực thuộc: 

+ Giáo họ Khả Lang

* Lịch sử hình thành và phát triển Giáo xứ

Được biết, theo truyền khẩu, năm 1837 giáo xứ Phùng Xá đã có khoảng gần 100 tín hữu.

Năm 1852 cộng đoàn giáo xứ đã xây dựng ngôi nhà thờ đầu tiên bằng tre, nứa, gỗ.

Tháng 06/1862 (tức tháng Năm năm thứ 15 đời vua Tự Đức) có 6 vị tự đạo quê hương, đó là cụ Phaolô Đáu, cụ Phaolô Oánh, cụ Giacôbê Miều, cụ Phêrô Bột, cụ Phêrô Đoan, cụ Phêrô Huynh, các cụ đã làm chứng cho Chúa tại phủ Kiến Xương – Thái Bình. Ngày 27/11/1927 Đức Cha Đông đã lập danh sách các đấng tử đạo của giáo phận, trong đó có 6 đấng của quê hương Phùng Xá để gửi sang tòa thánh xin phong thánh. Hiện nay hài cốt của các ngài đang được lưu giữ tại gầm cung thánh nhà thờ mới.

Năm 1917, vào thời cha cố Lập, Phùng Xá xây dựng ngôi nhà thờ thứ hai, với diện tích dài 24m, rộng 8,5m. Hiện nay là nền nhà mục vụ mới.

Theo sách lịch sử địa phận Hà Nội của tác giả Hồng Nhuệ Nguyễn Khắc Xuyên (trang 264), năm 1940 giáo phận Hà Nội có nhiều địa hạt, trong đó địa hạt Kẻ Đại có 3 giáo xứ là Kẻ Đại, Kẻ Báng và Đồng Đội và 3 phụ xứ là Gia Trạng, Phú Thứ và Phùng Xá. Phùng Xá lúc này là phụ xứ của Đồng Đội với 5 họ lẻ xung quanh, 941 giáo dân, 6 trường học, 85 học sinh.

Ngày 24/11/1961 giáo xứ Thiện Mỹ được thành lập, Phùng Xá lại thuộc về giáo xứ Thiện Mỹ.

Sau nhiều năm chiến tranh bom đạn, nhà thờ Phùng Xá xuống cấp trầm trọng và đã được tu sửa nhiều lần.

Ngày 12/7/2009, Cha Giuse Trịnh Duy Hưng đã xin phép Bề trên và hạ giải nhà thờ cũ khởi công xây dựng nhà thờ mới hiện nay.

Sau những năm tháng xây nhà thờ, giáo xứ lại tiếp tục xây dựng ngôi nhà mục vụ.

Ngày 01/6/2019, Đức TGM Giuse quyết định chia tách và thành lập giáo xứ Phùng Xá.

Ngày 15/02/2020, Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên đã về chủ sự nghi thức cung hiến nhà thờ, khánh thành nhà mục vụ và công bố thiết lập giáo xứ. Ba sự kiện trọng đại được diễn ra trong một ngày đã ghi dấu son chói lọi trong lịch sử phát triển giáo xứ.

Hiện nay, giáo xứ Phùng Xá đã có 820 nhân danh, nghề nghiệp chủ yếu là làm nông nghiệp, một số làm thợ mộc, thợ xây, hay làm trong các khu công nghiệp và một số đã vào Nam sinh sống.

Về ơn gọi, giáo xứ đã có một thầy dòng Thiên An, một nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hà Nội và bốn em đang tìm hiểu trong nhà dòng, 12 em đang theo lớp ơn gọi tại giáo xứ

Giáo xứ Phùng Xá có thêm một họ lẻ trực thuộc là Giáo họ Khả Lang với 45 nhân danh. Giáo họ Khả Lang mới phục hồi, đã mua lại được mảnh đất nền nhà thờ cũ bị mất khoảng 60 năm nay và xây dựng nhà thờ mới với tháp kiên cố, đến nay đã có lễ thường xuyên trong tháng.

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Tân giáo xứ Phùng Xá: Niềm vui tạ ơn ngày công bố thiết lập giáo xứ, cung hiến nhà thờ và khánh thành nhà mục vụ

Scroll to Top