Lm. Giuse Đỗ Hữu Huynh

Lm. Giuse Đỗ Hữu Huynh

Phó xứ Bút Đông

Sinh năm: 1986

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 03/12/2022

Đ/c: Nhà thờ Bút Đông, An Lão, Bình Lục, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top