Giáo xứ Tân Lạc

GIÁO XỨ TÂN LẠC

Thuộc Giáo hạt Chính tòa

Địa chỉ: 17 Ngõ Tân Lạc – Đại La – Trương Định – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1500 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phao-lô Nguyễn Huy Trình

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Bạch Mai

Nhà thờ Giáo xứ Tân Lạc

* Bài viết liên quan sinh hoạt Giáo xứ

Hình ảnh – Linh mục tân chính xứ giáo xứ Tân Lạc nhận giáo vụ

Giáo xứ Tân Lạc: Thánh Lễ ban Bí tích Thêm sức cho 38 em thiếu nhi

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top