Giáo xứ Tân Lạc

Thuộc Giáo hạt Chính Tòa

Địa chỉ: 17 Ngõ Tân Lạc, Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, HN

Thành lập: 08/12/2016

Quan thầy: Thánh An-tôn Pa-du-a (13/6)

Nhà thờ tước hiệu: Thánh An-tôn Pa-du-a

Số giáo dân toàn xứ: 1500 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phao-lô Nguyễn Huy Trình

GIỜ LỄ:
+ Thứ Hai – Sáu: 19h00
+ Thứ Bảy: 5h30 và 19h00
+ Chúa Nhật: 8h00 (Thiếu nhi), 18h00 và 20h00

GIÁO HỌ TRỰC THUỘC:

+ Giáo họ Bạch Mai

Lên đầu trang