Giáo xứ Thịnh Liệt (Kẻ Sét)

Thuộc Giáo hạt Chính Tòa

Địa chỉ: 111 đường Giáp Bát, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Phê-rô tông đồ (29/6)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 1.500 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Đào Hữu Thọ

GIỜ LỄ:
+ Thứ Hai: 19h00
+ Thứ Ba, Tư, Sáu, Bảy: 5h30 và 19h00
+ Chúa Nhật: 5h30, 8h00, 16h00, 18h00 và 20h00

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top