Lm. An-tôn Vũ Đình Phúc

Lm. An-tôn Vũ Đình Phúc

Phó xứ Khoan Vỹ

Sinh năm: 1988

Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 11/10/2023

Đ/c: Giáo xứ Khoan Vỹ, Thượng Vĩ, Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top