Giáo xứ Quan Hạ

GIÁO XỨ QUAN HẠ

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Văn Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1100 nhân danh

Linh mục quản xứ: Lm. Phanxicô Xaviê Trần Truyền Giáo

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Phúc Châu

+ Giáo họ Phúc Trợ

+ Giáo họ Văn Quan

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top