Giáo xứ Quan Hạ

GIÁO XỨ QUAN HẠ

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Văn Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 105 nhân danh

Linh mục quản xứ: Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chiến

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Quan Văn

Nhà thờ giáo xứ Quan Hạ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top