Giáo xứ Mỹ Thượng

GIÁO XỨ MỸ THƯỢNG

Thuộc Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Mỹ Thượng, Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: năm 2009

Quan thầy: Thánh Giu-se (19/03)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1.656 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phao-lô Nguyễn Văn Kiều

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Hữu Văn

+ Giáo họ Mỹ Sơn

Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Thượng

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ:

Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại giáo xứ Mỹ Thượng và Mỹ Hạ

Giáo xứ Mỹ Thượng: Thành lập Xứ đoàn TNTT Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu

Tuyên hứa Dự trưởng và Trợ tá tại giáo xứ Mỹ Thượng

Khóa huấn luyện Dự Trưởng và Huynh Trưởng tại giáo xứ Mỹ Thượng

Giáo xứ Mỹ Thượng: Khánh thành Nhà Giáo lý và Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức

Giáo xứ Mỹ Thượng: Mừng lễ Thánh Giuse quan thầy và Kỷ niệm 10 năm thiết lập giáo xứ

25 gia đình mừng ngân khánh hôn phối tại giáo xứ Mỹ Thượng

Giáo xứ Mỹ Thượng đón Cha tân chính xứ Giuse Phạm Đức Văn

39 em thiếu nhi giáo xứ Mỹ Thượng xưng tội và rước lễ lần đầu

Kiệu rước Đức Mẹ từ giáo họ Hữu Văn về nhà xứ Mỹ Thượng

19 anh chị em Tân Tòng tại Giáo xứ Mỹ Thượng

Giáo xứ Mỹ Thượng chầu Mình Thánh Chúa – Khởi công xây dựng nhà giáo lý

Giáo xứ Mỹ Thượng chầu Mình Thánh thay mặt giáo phận năm 2015

Giáo xứ Lưu Xá – Mỹ Thượng: Thánh lễ tuyên hứa Thiếu Nhi Thánh Thể

Giáo xứ Lưu Xá – Mỹ Thượng: Thánh lễ tuyên hứa Thiếu Nhi Thánh Thể

Giáo xứ Mỹ Thượng chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận năm 2012

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top