Giáo họ Ấm – Giáo xứ Mường Riệc (Mỹ Thành)

GIÁO HỌ ẤM

Giáo xứ Mường Riệc (Mỹ Thành)

Thuộc giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ:

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân:  100 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Phạm Duy Lân

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top