Giáo họ An Mông – Giáo xứ Dưỡng Thọ

GIÁO HỌ AN MÔNG

Giáo xứ Dưỡng Thọ

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 250 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Trần Khắc Hạnh

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top