Giáo họ Bối Khê – Giáo xứ Đàn Giản

GIÁO HỌ BỐI KHÊ

Giáo xứ Đàn Giản

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 50 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Micae Nguyễn Ngọc Thanh


Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top