Giáo họ Ngọc Giả – Giáo xứ Chúc Lý

GIÁO HỌ NGỌC GIẢ

gh ngoc giaNhà thờ giáo họ Ngọc Giả

Giáo xứ Chúc Lý

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ:

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 231 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Trần Tiến Thạo

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top