Giáo họ Chương Xá – Giáo xứ Vũ Điện

GIÁO HỌ CHƯƠNG XÁ

Giáo xứ Vũ Điện

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Thôn Chương Xá, Xã Chân Lý, Lý nhân, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: năm 1908

Quan thầy: Đức Mẹ Vô Nhiễm (08/12)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 50 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Phan Văn Chỉnh

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top