Giáo xứ Vũ Điện

GIÁO XỨ VŨ ĐIỆN

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Vũ Điện – Chính Lý – Lý Nhân – Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thánh đường được xây dựng từ năm 1902

Quan thầy: Đức Mẹ Mân Côi

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 709 nhân danh

Linh mục quản xứ: Giuse Nguyễn Minh Chiểu

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Chương Xá

+ Giáo họ Kẻ Chương

+ Giáo họ Trèm Khê

+ Giáo họ Vũ Xá

* Bài viết liên quan sinh hoạt giáo xứ

Giáo xứ Vũ Điện đón cha tân giám quản Giuse Mai Hữu Phê

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top