Giáo xứ Vũ Điện

GIÁO XỨ VŨ ĐIỆN

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Vũ Điện, Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thánh đường được xây dựng từ năm 1902

Quan thầy: Đức Mẹ Mân Côi (6/10)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 709 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Phan Văn Chỉnh

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Chương Xá

+ Giáo họ Kẻ Chương

+ Giáo họ Trèm Khê

+ Giáo họ Vũ Xá

Nhà thờ giáo xứ Vũ Điện

* Bài viết liên quan sinh hoạt Giáo xứ

Giáo xứ Vũ Điện đón cha tân giám quản Giuse Mai Hữu Phê

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top