Giáo họ Kẻ Chương – Giáo xứ Vũ Điện

GIÁO HỌ KẺ CHƯƠNG

Giáo xứ Vũ Điện

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Thôn Chương, Bắc Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: năm 1895

Quan thầy: Đưc Mẹ linh hồn và xác lên trời (15/8)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân:

Linh mục quản nhiệm: Giuse Phan Văn Chỉnh

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top