Giáo họ Đại Phùng – Giáo xứ Thụy Ứng

GIÁO HỌ ĐẠI PHÙNG

Thuộc giáo xứ Thụy Ứng

Thuộc giáo hạt Chính tòa

Địa chỉ: Đại Phùng, Đan Phượng, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Đón nhận Tin Mừng: 1947

Thành lập:

Quan thầy:

Số giáo dân: 14 người

Linh mục chính xứ: Phaolô Nguyễn Văn Đoàn

* Lịch sử hình thành và phát triển Giáo họ

– Được xây dựng năm 1953, nhưng vì thiếu kinh phí, nên chỉ xây được tường mà chưa làm mái được. Đến năm 1962 hợp tác xã đã lấy khu nhà thờ làm nhà kho và sân phơi. Họ chuyển đất nhà thờ ra khu ao, trả đổi gạch và tiền công xây trước kia. Tuy nhiên, do thời gian thiếu vắng linh mục, không ai quản lý, họ đã chia nhau đất ao đó và làm nhà hết, chỉ còn lại một diện tích nhỏ không đáng kể.

– Hiện tại họ Đại Phùng không có đất làm nhà thờ.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top