Giáo họ La Thạch – Giáo xứ Thụy Ứng

GIÁO HỌ LA THẠCH

Thuộc giáo xứ Thụy Ứng

Thuộc giáo hạt Chính Tòa

Địa chỉ: La Thạch, Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Đón nhận Tin Mừng: 1949

Thành lập:

Quan thầy:

Số giáo dân: 12 người

Linh mục chính xứ: Phaolô Nguyễn Văn Đoàn

* Lịch sử hình thành và phát triển Giáo họ

– Ngôi nhà thờ của giáo họ được xây dựng năm 1953, nhưng mới đổ bêtông mái 3 gian trên cung thánh, còn 3 gian phía dưới vẫn bỏ tường không.

– Hòa bình lập lại nă 1954, giáo dân bỏ đạo nhiều, số cò lại thì khô khan, nên ngôi nhà thờ bị xuống cấp trầm trọng và bị bỏ hoang.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top