Giáo xứ Thụy Ứng

Thuộc Giáo hạt Chính Tòa

Địa chỉ: Bài Thụy, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội

Đón nhận Tin Mừng: Năm 1720

Thành lập: Ngày 01/8/1931

Quan thầy: Thánh Giu-se công nhân (01/5)

Số giáo dân toàn xứ: 1.800 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phao-lô Nguyễn Văn Đoàn

Linh mục phó xứ: Giu-se Vũ Hào Quang

Linh mục giúp xứ: Giu-se Đỗ Văn Kiên

GIỜ LỄ:

– Ngày thường: 05h00

– Thứ Bảy: 19h30 (19h00 mùa Đông)

– Chúa Nhật: 10h00 (Thiếu Nhi)

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Cuối năm 1720 Giáo họ Thụy Ứng đã làm được một nhà thờ nhỏ ở xóm giữa, trên mảnh đất 1 sào Bắc Bộ.

Đến năm 1863 họ mua thêm được 1 sào đất nữa, làm lại nhà thờ bằng gỗ và lợp ngói. Chẳng may năm 1877 bị phái giặc Cờ Đen đốt cháy, vì có người bên lương dắt về. Sau đó họ đi kiện quan thì mấy người đó phải đền 300 đồng. Họ lấy tiền đền và lại góp công sức, tiền của để làm lại nhà thờ khang trang hơn. Đến năm 1892 họ làm được bàn thờ bằng gỗ và nhà chầu đẹp đẽ, son son thiếp bạc. Được phép bề trên địa phận ban, họ Thụy Ứng đã được chầu Mình Thánh.

Đến năm 1933 sau khi lập xứ Thụy Ứng, Cha Phê-rô Nguyễn Hữu Độ (quê Tân Độ) cùng với giáo xứ quyết tâm xây dựng ngôi thánh đường với chiều dài 35m (8 gian), rộng 13m, tháp cao 30m.

Ngôi thánh đường thi công đến năm 1938 thì hoàn thành, nhưng năm 1947 bị giặc Pháp bắn làm sập 6 gian lợp ngói, nhưng may không ai làm sao cả, vì vào giờ trưa giáo dân đều về nhà cả.

Sau đó Cha già Độ và giáo họ lại tổ chức sửa lại nhà thờ. Vì thiếu thốn nên nhà thờ chỉ lợp bằng tôn và đến năm 1967 cũng bị bom Mỹ đánh vào và làm hỏng một số tôn.

Lên đầu trang