Giáo họ Duyên Trang – Giáo xứ Phú Mỹ

GIÁO HỌ DUYÊN TRANG
gh duyen trang 1Nhà thờ giáo họ Duyên Trang

Giáo xứ Phú Mỹ

Thuộc giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: thôn Duyên Trang, Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 265 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Phạm Công Nguyên

gh duyen trang 0

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong giáo họ

Khánh thành nhà giáo lý giáo họ Duyên Trang

Làm phép Nhà thờ và Bàn thờ Giáo họ Duyên Trang xứ Phú Mỹ

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top