Giáo họ Giáp Ba – Giáo xứ Trung Đồng

GIÁO HỌ GIÁP BA

Giáo xứ Trung Đồng

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập

Quan thầy: 

Nhà thờ xây dựng năm: 

Số giáo dân: 153 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Nguyễn Minh Chiểu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top