Giáo xứ Trung Đồng

gx trung dong

GIÁO XỨ TRUNG ĐỒNG

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Trung Đồng, Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập

Quan thầy: Thánh Gioan Baotixita (24/6)

Nhà thờ xây dựng năm: 1921,tu sửa lần thứ hai từ năm 1999 đến năm 2000

Số giáo dân toàn xứ: 2668 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Nguyễn Minh Chiểu

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Giáp Ba

+ Giáo họ Uy Nam

+ Giáo họ Trại Mễ

Nhà thờ giáo xứ Trung Đồng
gx trung dong

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Hình ảnh – Giáo xứ Trung Đồng chầu Thánh Thể Chúa 2019

Giáo xứ Trung Đồng: 109 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức

Giáo xứ Trung Đồng: 124 em được lãnh nhận bí tích Hòa Giải và rước Chúa lần đầu

Liên giáo xứ Đại Lại, Gia Trạng, Trung Đồng, và Vĩnh Trị hành hương năm thánh

Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ đã đến Giáo xứ Trung Đồng

Giáo xứ Trung Đồng chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top