Giáo họ Ô Cách – Giáo xứ Sở Kiện

GIÁO HỌ Ô CÁCH

Giáo xứ Sở Kiện

Địa chỉ: Thôn Ô Cách, xã Thanh Thủy, Thanh Liêm, Hà Nam

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 146 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giu-se Phạm Đức Văn

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top