Giáo họ Lạc Thiện_ Giáo xứ Đại Lại

GIÁO HỌ LẠC THIỆN

Giáo xứ Đại Lại

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Thôn Lạc Thiện – Đại Thắng – Vụ Bản – Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Phaolô trở lại 25/01

Nhà thờ xây dựng 1923, đại tu năm 2003

Số giáo dân: 58 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Lm. Antôn Phạm Văn Giảng

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top