Giáo họ Thủy Cơ – Giáo xứ Sở Kiện

GIÁO HỌ THỦY CƠ

Giáo xứ Sở Kiện

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Thôn Bến – Thanh Thủy – Thanh Liêm Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 174 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Phạm Đức Văn

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo họ

Thánh lễ tạ ơn công trình xây dựng và đặt nóc nhà thờ Giáo họ Thủy Cơ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top