Giáo họ Thủy Cơ – Giáo xứ Sở Kiện

GIÁO HỌ THỦY CƠ

Giáo xứ Sở Kiện

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 185 nhân danh

Linh mục chính xứ: Antôn Trần Quang Tiến

Linh mục phó xứ: Lm. Micae Nguyễn Ngọc Thanh

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo họ

Thánh lễ tạ ơn công trình xây dựng và đặt nóc nhà thờ Giáo họ Thủy Cơ

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top