Giáo họ Sùng Văn – Giáo xứ Trung Lương

GIÁO HỌ SÙNG VĂN

Giáo xứ Trung Lương

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Sùng Văn, Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 81 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Brunô Nguyễn Văn San

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top