Giáo họ Mai Động – Giáo xứ Trung Lương

GIÁO HỌ MAI ĐỘNG

Giáo xứ Trung Lương

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Mai Động, Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 685 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Brunô Nguyễn Văn San

gh mai dong
Nhà thờ giáo họ Mai Động
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top