Giáo họ Thọ Cầu – Giáo xứ Dưỡng Thọ

GIÁO HỌ THỌ CẦU

Giáo xứ Dưỡng Thọ

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Thọ Cầu, Châu Sơn, Hà Nam 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 270 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Trần Khắc Hạnh

gh tho cau
Nhà thờ Giáo họ Thọ Cầu

gh tho cau 2020 1

Nhà thờ chụp ngày 10-01-2020

gh tho cau 2020 1
nha phong gh tho cau

Nhà phòng giáo họ Thọ Cầu 2020

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top