Giáo họ Thuần Lương – Giáo xứ An Hòa

GIÁO HỌ THUẦN LƯƠNG

Giáo xứ An Hòa

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Thuần Lương, Chương Mỹ, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Phạm Đức Văn

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top