Giáo họ Đồng Tâm – Giáo xứ Vụ Bản

GIÁO HỌ ĐỒNG TÂM

Giáo xứ Vụ Bản

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Đồng Tâm, Thượng Cốc, Lạc Sơn, Hòa Bình

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 112 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phanxicô Xaviê Trần Văn Liên

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top