Giáo họ Trung Thứ – Giáo xứ Sở Kiện

GIÁO HỌ TRUNG THỨ

Giáo xứ Sở Kiện

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Trung Thứ – Thanh Thủy – Thanh Liêm – Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 282 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Phạm Đức Văn

gh trung thu
Nhà thờ Giáo họ Trung Thứ

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo họ

Khánh thành và làm phép nhà thờ giáo họ Trung Thứ – Giáo xứ Sở Kiện

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top