Giáo họ Tràng Thượng – Giáo xứ Khoan Vĩ

GIÁO HỌ TRÀNG THƯỢNG

Giáo xứ Khoan Vĩ

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Giáo họ Tràng Thượng, Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 1.309 nhân danh 

Linh mục quản nhiệm: Giu-se Mai Hữu Phê

gh trang thuong
Nhà thờ Giáo họ Tràng Thượng

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top