Giáo họ Yên Xá – Giáo xứ Sở Kiện

GIÁO HỌ YÊN XÁgh yen xaNhà thờ giáo họ Yên Xá

Giáo xứ Sở Kiện

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 274 nhân danh

Linh mục chính xứ: Antôn Trần Quang Tiến

Linh mục phó xứ: Micae Nguyễn Ngọc Thanh

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong giáo xứ

Giáo họ Yên Xá: Thánh lễ tạ ơn thành lập hội gia trưởng

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top