Giáo họ Văn Hưng – Giáo xứ Tường Loan

Giáo họ Văn Hưng

Giáo xứ Tường Loan

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Thôn Văn Hưng – Mỹ Phúc – Mỹ Lộc – Nam Định.

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Tâm Chúa Giêsu

Nhà thờ xây dựng năm 1938

Số giáo dân: 36 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Nguyễn Văn Ngọc

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top