Giáo họ Võ Giang – Giáo xứ Sở Kiện

GIÁO HỌ VÕ GIANG

Giáo xứ: Sở Kiện

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Thôn Võ Giang – Thanh Thủy – Thanh Liêm – Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Xây dựng nhà thờ năm 1934

Quan thầy: Đức Mẹ Vô Nhiễm (8/12)

Nhà thờ tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm

Tái thiết năm 2011 và khánh thành ngày 14/11/2017 với chiều dài 30m, rộng 11m, tháp cao 27m.

Số giáo dân: 291 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Phạm Đức Văn

12928 vo giang
Nhà thờ Giáo họ Võ Giang

Các bài viết liên quan đến Giáo họ

Khánh thành Nhà thờ Giáo họ Võ Giang – Xứ Sở Kiện

Scroll to Top