Giáo họ Võ Giang – Giáo xứ Sở Kiện

12928 vo giangNhà thờ giáo họ Võ Giang

GIÁO HỌ VÕ GIANG

Giáo xứ: Sở Kiện

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Võ Giang  – Thanh Thủy – Thanh Liêm  – Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Xây dựng nhà thờ năm 1934

Quan thầy: Đức Mẹ Vô Nhiễm

Nhà thờ tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm

Tái thiết năm 2011 và khánh thành ngày 14/11/2017 với chiều dài 30m, rộng 11m, tháp cao 27m.

Số giáo dân: 227 nhân danh

Linh mục chính xứ: Antôn Trần Quang Tiến

Linh mục phó xứ: Micae Nguyễn Ngọc Thanh

Các bài viết liên quan:

Khánh thành Nhà thờ Giáo họ Võ Giang – Xứ Sở Kiện

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top