Giáo họ Dũng Lạc – Giáo xứ Bái Đô

GIÁO HỌ DŨNG LẠC

Giáo xứ Bái Đô

Thuộc Giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Bái Đô, Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội

Thành lập: 2008

Quan thầy: Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc (24/11)

Số giáo dân: 200 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Phê-rô Nguyễn Quang Khánh

Nhà thờ Giáo họ Dũng Lạc

* Lịch sử hình thành và phát triển Giáo họ

Giáo họ Anrê Dũng Lạc thuộc xứ Bái Đô nằm trong phố chợ Bái, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Hiện nay, Giáo họ có trên dưới 200 nhân danh.

Dưới thời coi sóc của cha cố Phanxicô Vũ Đức Văn, năm 2008, ngài cho thành lập giáo điểm, mượn đất của nhà dân, dựng nhà mái tôn để dâng Lễ. Xét thấy tình hình thực tế là cần thiết, cũng như để đáp ứng nguyện vọng của giáo dân về việc xây dựng ngôi thánh đường. Cha cố Phanxicô đã làm thủ tục xin đất. Được sự đồng ý của Bề trên Giáo phận, tháng 02 năm 2012, ngài cho khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới.

Trải qua gần 5 năm xây dựng, dưới sự điều hành, hướng dẫn của quý Cha, cùng sự nỗ lực đóng góp, giúp đỡ công sức, tài chính của bà con trong và ngoài Giáo họ, và một phần trợ giúp của các thành phần dân Chúa ở miền nam, công trình nhà Chúa đã tương đối được hoàn thành.

Ngày 24 tháng 11 năm 2017, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chính thức ký quyết định thành lập Giáo họ mới trong Giáo xứ Bái Đô, mang tên Giáo họ Thánh Anrê Dũng Lạc và Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc sẽ là quan Thầy của Giáo họ.

Dưới thời coi sóc của cha Gioan Baotixita Vũ Mạnh Thái, ngài tiệp tục cho hoàn thiện các hạng mục còn dang dở.

Ngày tháng trôi qua, bằng lời cầu nguyện, bằng tinh thần hy sinh cố gắng hiệp nhất đồng lòng của mọi người, đến nay, ngôi nhà thờ đã hoàn thành tốt đẹp.

Scroll to Top