Giáo xứ Bến Cuối

GIÁO XỨ BẾN CUỐI

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Bến Cuối, Trung Sơn, Lương Sơn, Thanh Oai, Hòa Bình

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân:

Linh mục quản nhiệm: Lm. Giuse Vũ Đức Quý

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top