Giáo xứ Bích Trì (Kẻ Đầm)

GIÁO XỨ BÍCH TRÌ (KẺ ĐẦM)

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Bích Trì, Liêm Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 2.645 nhân danh

Linh mục chính xứ: An-tôn Vũ Ngọc Tho

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Xóm 7

Nhà thờ Giáo xứ Bích Trì

* Các bài viết liên qian đến sinh hoạt  trong Giáo xứ:

Giáo xứ Bích Trì đón cha xứ mới

Giáo xứ Bích Trì: Mừng kính Đức Mẹ Mân Côi quan thầy

gx bich tri 1
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top