Giáo xứ Bích Trì (Kẻ Đầm)

GIÁO XỨ BÍCH TRÌ (KẺ ĐẦM)gx bich triNhà thờ giáo xứ Bích Trì

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Bích Trì, Liêm Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1944 nhân danh

Linh mục chính xứ: Antôn Vũ Ngọc Tho

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Xóm 7

* Các bài viết liên qian đến sinh hoạt  trong giáo xứ:

Giáo xứ Bích Trì đón cha xứ mới

Giáo xứ Bích Trì: Mừng kính Đức Mẹ Mân Côi quan thầy

gx bich tri 1
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top