Giáo xứ Bối Kênh

GIÁO XỨ BỐI KÊNH

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Bói Kênh, An Lão, Bình Lục, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Đức Mẹ Mân Côi (07/10)

Ngôi thánh đường được xây dựng từ năm 1910

Số giáo dân toàn xứ: 2.334 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Trần Văn Thu

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Kẻ San

+ Giáo họ Mỹ Đô

+ Giáo họ Vĩnh Tứ

Nhà thờ Giáo xứ Bối Kênh

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Giáo xứ Bối Kênh: Thánh lễ Khánh thành và Làm phép nhà thờ

Giáo xứ Bói Kênh:  Hội Caritas mừng lễ quan thầy Thánh Têrêsa Calcutta

Giáo Xứ Bói Kênh: Thánh Lễ Thăng Cấp Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Anrê Dũng Lạc

Thiếu nhi giáo xứ Bói Kênh: Vui trại Hè 2020

Giáo xứ Bói Kênh: Mừng đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và bế mạc tháng Hoa

Mùa hoa về trên quê hương giáo xứ Bói Kênh

Giáo xứ Bói Kênh chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận năm 2020

Giáo xứ Bói Kênh: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 107 em nghĩa sĩ

Hội Caritas giáo xứ Bối Kênh lần đầu mừng lễ Thánh bổn mạng

402 thành viên giáo xứ Bói Kênh gia nhập gia đình Caritas Hà Nội

Thiếu nhi giáo xứ Bói Kênh tham dự Chúa Nhật Lễ Lá

Ngày Chầu Thánh Thể tại giáo xứ Bói Kênh 2019

Xứ đoàn thiếu nhi Thánh Thể Anrê Dũng Lạc giáo xứ Bói Kênh mừng lễ bổn mạng

Lễ ra mắt Xứ Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể tại Giáo xứ Bói Kênh

Hạ giải nhà thờ giáo xứ Bói Kênh

Khai mạc Tháng Hoa tại Giáo xứ Bói Kênh

Hội Mân Côi toàn giáo xứ Bối Kênh mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi tại giáo họ Mỹ Đô

Niềm vui yêu thương Tết Trung Thu tại giáo xứ Bối Kênh

Giúp nhau tiến bước ngay đầu năm học mới tại giáo xứ Bói Kênh

114 em thiếu nhi giáo xứ Bói Kênh vui mừng Rước lễ lần đầu

Giáo xứ Bói Kênh và Trung Lương đón cha tân giám quản

Thánh Lễ ra mắt hội Kim Nhạc tại giáo xứ Bói Kênh

Giáo xứ Bói Kênh mừng kính Đức Mẹ Mân Côi năm 2013

Giáo xứ Bói Kênh mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi năm 2012

Giới trẻ giáo xứ Bói Kênh mừng lễ quan thầy Anrê Phú Yên

Giáo xứ Bói Kênh bế mạc Tháng Hoa

Giáo xứ Bói kênh rước kiệu và dâng hoa tôn kính Đức Mẹ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top