Giáo xứ Cát Lại

GIÁO XỨ CÁT LẠI

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 3.980 nhân danh

Linh mục chính xứ: An-tôn Phạm Văn Dũng

Linh mục phó xứ: An-tôn Nguyễn Chúc Sinh

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Nhà Tòa

Nhà thờ Giáo xứ Cát Lại

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Hình ảnh Giáo xứ Cát Lại chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo Phận năm 2017

Niềm vui Rước lễ lần đầu tại giáo xứ Cát Lại

Hội bà thánh An-na giáo xứ Cát Lại mừng lễ bổn mạng

Giáo xứ Cát Lại ngày chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận năm 2016

Giáo xứ Cát Lại chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận năm 2014

Giáo xứ Cát Lại bế mạc Tháng Hoa kính Mẹ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top