Giáo xứ Hòa Khê

GIÁO XỨ HÒA KHÊ

Thuộc Giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Hòa Khê, Bạch Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 1.400 nhân danh

Linh mục chính xứ: Gio-an Nguyễn Mạnh Hùng

Giáo họ trực thuộc:

Nhà thờ Giáo xứ Hòa Khê

van ban thanh lap xu hoa khe

Văn bản thành lập giáo xứ Hòa Khê ngày 03/01/1962

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo xứ

Giáo xứ Hòa Khê: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 42 em thiếu nhi

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top