Giáo xứ Hòa Khê

GIÁO XỨ HÒA KHÊgx hoa kheNhà thờ giáo xứ Hòa Khê

Thuộc giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Bạch Hạ – Phú Xuyên- Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 1310 nhân danh

Linh mục chính xứ: Gioan Nguyễn Mạnh Hùng

Giáo họ trực thuộc:

van ban thanh lap xu hoa khe

Văn bản thành lập giáo xứ Hòa Khê ngày 03/01/1962

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong giáo xứ

Giáo xứ Hòa Khê: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 42 em thiếu nhi

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top