Giáo xứ Nam Xá

GIÁO XỨ NAM XÁgx nam xaNhà thờ giáo xứ Nam Xá

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Nam Xá – Nhân Nghĩa – Lý Nhân – Hà Nam

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Đức Mẹ Vô Nhiễm 08/12

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1569 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Vũ Đức Quý

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Tàu giang

+ Giáo họ Vạn Thọ

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong giáo xứ

Gặp mặt linh mục Giáo hạt Lý Nhân tháng 10/2018 tại Giáo xứ Nam Xá

Giáo xứ Nam xá cung nghinh Thánh Giá Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top