Giáo xứ Nam Xá

GIÁO XỨ NAM XÁ

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Nam Xá, Nhân Nghĩa, Lý Nhân, Hà Nam

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Đức Mẹ Vô Nhiễm (08/12)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1565 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Vũ Đức Quý

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Tàu giang

+ Giáo họ Vạn Thọ

Nhà thờ giáo xứ Nam Xá

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo xứ

Gặp mặt linh mục Giáo hạt Lý Nhân tháng 10/2018 tại giáo xứ Nam Xá

Giáo xứ Nam xá cung nghinh Thánh Giá Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top