Giáo xứ Lam Điền

GIÁO HỌ LAM ĐIỀN

Thuộc Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Lam Điền, Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 874 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Nguyễn Khắc Trường

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Bến Cát

+ Giáo họ Chúc Đồng

+ Giáo họ Duyên Ứng 

+ Giáo họ Lương Xá

+ Giáo họ Tân An

+ Giáo họ Ứng Hòa

+ Giáo họ Xóm Cát

Nhà thờ Giáo xứ Lam Điền

* Bài viết liên quan sinh hoạt Giáo xứ

Giáo xứ Lam Điền: Đêm Canh thức và Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh

13 em thiếu nhi giáo xứ Lam Điền được xưng tội rước lễ lần đầu

Giáo xứ Lam Điền tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi

Thánh lễ khai giảng năm học mới tại giáo xứ Lam Điền

Hội Trái Tim Đức Mẹ giáo xứ Lam Điền mừng lễ quan thầy

Giáo xứ Lam Điền: Thánh lễ ra mắt Ban Mục vụ Giáo xứ

Ngày chầu Thánh Thể tại giáo xứ Lam Điền năm 2020

Giáo xứ Lam Điền hân hoan mừng Đại lễ Giáng sinh 2019

Giáo xứ Lam Điền chào đón cha tân chính xứ Giuse Nguyễn Khắc Trường

Khánh thành Nhà Mục vụ giáo xứ Lam Điền và ban Bí tích Thêm sức cho 42 em thiếu nhi

Hình ảnh: Đức Mẹ Fatima thánh du tại giáo xứ Lam Điền

Ngày Chầu Mình Thánh Chúa tại giáo xứ Lam Điền 2019

Giáo xứ Lam Điền khai mạc tháng Hoa 2019 kính Đức Mẹ

Đêm vọng Phục Sinh 2019 tại giáo xứ Lam Điền

Hồng ân Bí tích Thanh tẩy tại giáo xứ Lam Điền

Đêm Giáng Sinh 2018 tại giáo xứ Lam Điền

Tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi tại giáo xứ Lam Điền

Sinh viên Công giáo Y Dược với thiếu nhi tại Lam Điền

Lễ Mình Máu Thánh Chúa tại Lam Điền năm 2018

“Nồi bánh chưng yêu thương” tại Lam Điền

Đêm Noel 2017 tại giáo xứ Lam Điền

Ngày đáng nhớ tại giáo xứ Lam Điền

Lễ khánh thành và làm phép nhà thờ giáo họ Lương Xá – xứ Lam Điền

Mẹ Fatima với công trình giáo xứ Lam Điền

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô tại giáo xứ Lam Điền

Giáo xứ Lam Điền sùng kính Mẹ Fatima

Giáo xứ Lam Điền chầu Thánh Thể thay Giáo phận năm 2017

Đêm Vọng Mừng Chúa Phục Sinh 2017 tại giáo xứ Lam Điền

Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Lam Điền

Ngày Lễ Lá Và Thứ Năm Tuần Thánh Tại Giáo Xứ Lam Điền

Thánh lễ làm phép viên đá góc nhà thờ Xóm Cát, xứ Lam Điền

Giáo xứ Lam Điền trong Đêm Giáng Sinh 2016

Giáo xứ Lam Điền với Đêm Thánh Ca Giáng Sinh 2016

Giáo xứ Lam Điền, Tổng Giáo phận Hà Nội khai mạc tháng hoa

Giáo xứ Lam Điền: Đêm Thánh, Đêm Lòng Chúa Thương Xót

Giáo xứ Lam Điền: Cung nghinh Thánh Thể

Giáo xứ Lam Điền khai mạc Tháng Hoa

Đêm Vọng Mừng Chúa Phục Sinh 2017 tại giáo xứ Lam Điền

Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Lam Điền

Ngày Lễ Lá Và Thứ Năm Tuần Thánh Tại Giáo Xứ Lam Điền

Thánh lễ làm phép viên đá góc nhà thờ Xóm Cát, xứ Lam Điền

Giáo xứ Lam Điền trong Đêm Giáng Sinh 2016

Giáo xứ Lam Điền với Đêm Thánh Ca Giáng Sinh 2016

Giáo xứ Lam Điền: Đêm Thánh, Đêm Lòng Chúa Thương Xót

Giáo xứ Lam Điền: Cung nghinh Thánh Thể

Giáo xứ Lam Điền khai mạc Tháng Hoa

Lam Điền : Giáo hạt Thanh Oai tổ chức kỷ niệm khánh nhật hôn nhân

Đêm Giáng Sinh 2014 tại Giáo xứ Lam Điền

Giáo xứ Lam Điền: Các thiên thần phục vụ Chúa, các em lễ sinh phục vụ bàn thờ

Giáo xứ Lam Điền: Thánh lễ và giờ chầu cầu nguyện cho THĐGM về gia đình

Thánh lễ làm phép viên đá góc tại nhà thờ giáo họ Lương Xá – Lam Điền

Giáo xứ Lam Điền : Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Giáo xứ Lam Điền bế mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ

Giáo xứ Lam Điền: Lễ Lá – Ngày giới trẻ

Đêm Noël tại Giáo xứ Lam Điền : Đêm Hồng Ân

Giáo xứ Lam Điền : Mang niềm vui và hơi ấm Giáng Sinh đến với trại phong Xuân Mai

Giáo xứ Lam Điền: Lễ khánh thành nhà thờ giáo họ Ứng Hòa

Giới trẻ Lam Điền cùng chung nhịp đập tin yêu với giới trẻ thế giới tại Rio de Jaineiro

Đêm Vọng Phục Sinh 2013 tại giáo xứ Lam Điền

Hội Ve Chai giáo xứ Lam Điền thực hành bác ái Mùa Chay 2013

Nghi thức chiều Thứ Sáu Tuần Thánh tại giáo xứ Lam Điền

Giáo xứ Lam Điền: liên hoan văn nghệ và thánh lễ Giao Thừa đón mừng năm mới Quý Tỵ 2013

Giáo xứ Lam Điền : Xuân Quý Tỵ – Niềm vui chia sẻ niềm vui tăng

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top