Giáo xứ Lại Yên

GIÁO XỨ LẠI YÊN

Thuộc Giáo hạt Chính Tòa

Địa chỉ: Thôn 3, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su (01/10)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 297 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Phao-lô Nguyễn Văn Đoàn

Linh mục phó xứ thường trực: Giu-se Vũ Hào Quang

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Phương Viên

+ Giáo họ Đắc Sở

+ Giáo họ Tiền Lệ

+ Giáo họ Yên Thái

+ Giáo họ Phương Bảng

Nhà thờ Giáo xứ Lại Yên

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Bổ nhiệm linh mục phó xứ thường trực tại giáo xứ Lại Yên

Thiếu nhi giáo xứ Lại Yên mừng lễ Thánh Bổn mạng Pi-ô X

Giáo Xứ Lại Yên Ngày Chầu Lượt

Giới Trẻ Giáo Xứ Lại Yên Mừng Lễ Thánh Matthia Quan Thầy

Giới trẻ giáo xứ Lại Yên mừng lễ bổn mạng

Giáo xứ Lại Yên hân hoan mừng đại lễ Giáng Sinh

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top