Giáo xứ Phú Ốc

Thuộc Giáo hạt Nam Định
Địa chỉ: Phú Ốc, Lộc Hòa, Nam Định
Thành lập:
Quan thầy: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08/10)
Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm 2000
Số giáo dân: 1.154 nhân danh
Linh mục chính xứ: Phan-xi-cô X. Nguyễn Quốc Huy

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Thời điểm đón nhận Tin Mừng không rõ chỉ được lưu truyền từ ông cha để lại và được tách ra từ giáo xứ: Trại Mới.

Nhà thờ
Lịch sử về các nhà thờ trong giáo xứ: trước đây đã từng có 1 nhà thờ trong lịch sử giáo xứ, thời điểm xây dựng và khánh thành vào năm 1922 và bị bom bỏ, nhà thờ xụp đổ vào năm 1968.

Nhà thờ hiện tại khởi công xây dựng từ năm 1993 và khánh thành vào 06/06/2000.
– Chiều dài: 60 m
– Chiều rộng: 27 m
– Tháp cao: 40 m

Đặc điểm
Có 4 hài cốt của các vị tử đạo tại pháp trường Bảy mẫu (chưa được phong chân phước), hiện đang quản tại giáo xứ Phú Ốc đó là các vị:
1. Cụ Linh
2. Cụ Nhém
3. Cụ Pháp
4. Cụ Ngôn

Cơ sở trong giáo xứ
Trước đây có nhà phòng (nhà cấp bốn, lợp ngói) 5 gian. Hiện nay đang xây dựng một ngôi nhà giáo lý mới. Từ trước đến nay chưa từng có nhà dòng nào nằm trên địa bàn giáo xứ.

Scroll to Top