Giáo xứ Vụ Bản

GIÁO XỨ VỤ BẢN

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Vụ Bản, Lạc Sơn, Hoà Bình

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 450 nhân danh

Linh mụcchính xứ: Phanxico Xavie Trần Văn Liên

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Đồng Tâm

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Giáo xứ Vụ Bản đón Cha xứ tiên khởi trong ngày làm phép nhà nguyện

Hình ảnh – Thánh lễ khánh thành nhà mục vụ và ban Bí tích thêm sức tại giáo xứ Vụ Bản

Giáo xứ Vụ Bản chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top