Giáo xứ Vụ Bản

GIÁO XỨ VỤ BẢN

Thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: Vụ Bản, Lạc Sơn, Hoà Bình

Phone:

Email: giaoxuvuban.tgphn@gmail.com

Facebook: Giáo xứ Vụ Bản – TGP Hà Nội

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 397 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Văn Liên

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Đồng Tâm

Nhà thờ Giáo xứ Vụ Bản

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Giáo xứ Vụ Bản đón Cha xứ tiên khởi trong ngày làm phép nhà nguyện

Hình ảnh – Thánh lễ khánh thành nhà mục vụ và ban Bí tích thêm sức tại giáo xứ Vụ Bản

Giáo xứ Vụ Bản chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top