Giáo họ Chi Long – Giáo xứ Đồng Phú

GIÁO HỌ CHI LONGgh chi longNhà thờ giáo họ Chi Long

Giáo xứ Đồng Phú

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 625 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Trần Mạnh Phong

Linh mục phó xứ:

 * Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong giáo họ

Giáo họ Chi Long – Đồng Phú: Thánh lễ cung hiến Đền Thánh Antôn Nguyễn Đích

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top