Giáo họ Chi Long – Giáo xứ Đồng Phú

GIÁO HỌ CHI LONG

Giáo xứ Đồng Phú

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 625 nhân danh

Linh mục chính xứ: Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Chiến

gh chi long
Nhà thờ Giáo họ Chi Long

 * Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo họ

Giáo họ Chi Long – Đồng Phú: Thánh lễ cung hiến Đền Thánh Antôn Nguyễn Đích

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top