Giáo họ Địch Vỹ – Giáo xứ Thụy Ứng

GIÁO HỌ ĐỊCH VĨ

Thuộc giáo xứ Thụy Ứng

Thuộc giáo hạt Chính tòa

Địa chỉ: Địch Vỹ, Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Đón nhận Tin Mừng: 1909

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Gioan Tiền Hô (24/6)

Số giáo dân: 320 người

Linh mục chính xứ: Phaolô Nguyễn Văn Đoàn

Linh mục phó xứ:

Nhà thờ giáo họ Địch Vĩ

* Lịch sử hình thành và phát triển Giáo họ

– Năm 1913 giáo họ làm được ngôi nhà nguyện nhỏ bằng tre nứa 6 gian. Đến năm 1941 cha Phê-rô Nguyễn Hữu Độ đã đặt nền móng nhà thờ và xây dựng hoàn chỉnh như hiện nay.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top