Giáo họ Đồng Lạc – Giáo xứ Thụy Ứng

GIÁO HỌ ĐỒNG LẠC

Thuộc giáo xứ Thụy Ứng

Thuộc giáo hạt Chính tòa

Địa chỉ: Đồng Lạc, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Đón nhận Tin Mừng: 1901

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-e (03/12)

Số giáo dân: 117 người

Linh mục chính xứ: Phaolô Nguyễn Văn Đoàn

Linh mục phó xứ:

0101_resize
Nhà thờ giáo họ Đồng Lạc

* Lịch sử hình thành và phát triển Giáo họ

– Năm 1903 họ Đồng Lạc đã làm được ngôi nhà thờ 6 gian 2 trái, 1 gian 1 trái để thì cho thầy giáo ở, còn 4 gian thì để đọc kinh, dự lễ. Lúc này ngôi nhà thờ mới lợp ngói được 2 gian trên cung thánh.

– Đến năm 1912, họ Đồng Lạc mua ngôi nhà xứ cũ bằng gỗ của nhà xứ Thượng Thụy về và làm lại nhà thờ với chiều dài 18m và chiều rộng 6m.

– Qua thời gian ngôi nhà thờ tường xây cột kèo đã bị xuống cấp trầm trọng. Ngày 18/03/2012, cộng đoàn giáo họ bắt đầu khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới để các tín hữu có chỗ đọc kinh cầu nguyện, tôn thờ Thiên Chúa.

– Sau đúng gần 2 năm xây dựng, Ngày 17 tháng 3 năm 2014, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự lễ cắt băng khánh thành và làm phép nhà thờ mới của giáo họ.

* Bài viết liến quan đến sinh hoạt Giáo họ

Giáo họ Đồng Lạc – Thụy Ứng khánh thành ngôi nhà thờ mới

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top